Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

Thông báo thực hiện quyền mua

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

Mã chứng khoán

TCI

Ngày đăng ký cuối cùng

08/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TCI phát hành thêm Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152).

Trả lời

Bài viết liên quan