Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phần TLD

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phần TLD

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
Mã chứng khoán: TLD
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 2/1
Giá phát hành: 10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày : 30/06/2020 Tới ngày : 20/08/2020
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày : 30/06/2020 Tới ngày : 25/08/2020
IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua S99 phát hành thêm Từ ngày : 30/06/2020 Tới ngày : 25/08/2020. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan