Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phần CII

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phần CII

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM
Mã chứng khoán: CII
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2020
Tỷ lệ phân bổ quyền: 1/1
Tỷ lệ thực hiện: 200/1
Giá phát hành: 1.000.000 đồng/trái phiếu
Thời gian chuyển nhượng: Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 29/10/2020
Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 02/11/2020

IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua CII phát hành thêm từ ngày 09/10/2020 đến ngày 02/11/2020. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan