Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo quyền mua cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Tên chứng khoán Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Mã chứng khoán LPB
Ngày đăng ký cuối cùng 23/08/2023
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 100/28.916
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 22/09/2023
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 26/09/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua LPB phát hành thêm Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 26/09/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan