Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần CENCON Việt Nam

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần CENCON Việt Nam

Mã chứng khoán

CEN

Ngày đăng ký cuối cùng

16/06/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/9

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 11/07/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 18/07/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua CEN phát hành thêm Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 18/07/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Trả lời

Bài viết liên quan