Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI VGC

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI VGC

Kính gửi Quý Nhà đầu tư:
Công ty Cổ phần chứng khoán IB – Đại lý chào mua công khai VGC xin trân trọng thông báo Quyết định điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu VGC của Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX)
(Chi tiết theo tệp đính kèm)

GELEX_Quyetdinh_33_20200911.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan