Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI VGC LẦN 2

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI VGC LẦN 2

Kính gửi Quý Nhà đầu tư:
Công ty Cổ phần chứng khoán IB – Đại lý chào mua công khai VGC xin trân trọng thông báo Quyết định điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu VGC lần thứ 2 của Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX)
(Chi tiết theo tệp đính kèm)

Gelex_QD_Tanggiachaomuacongkhai_CP_VGC_Lan2

Leave a Reply

Bài viết liên quan