Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Căn cứ Giấy chứng nhận số 223/GCN-UBCK ngày 04/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước về đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Minh

Hưng Quảng Trị, Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị thông báo về việc tổ chức bán đấu giá

như sau:

 1. Giới thiệu về Công ty có cổ phiếu được chào bán
 2. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
 3. Tên viết tắt: MINH HUNG QUANG TRI
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.
 5. Điện thoại: 0233 358 2460 Website: https://www.minhhungqt.vn
 6. Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
 7. Mã cổ phiếu : chưa có
 8. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Quảng

Trị; Số hiệu tài khoản: 5401000382999

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 31 tháng 03 năm

2021.

– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao: Mã ngành 2394

– Sản phẩm/dịch vụ chính: sản xuất phân phối xi măng, gạch tuynel, vôi.

II.Phương án chào bán

 1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 500.000 cổ phiếu
 5. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phiếu
 6. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, số 16

Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

 1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu.
 2. Số mức giá: Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai)

mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng

 1. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 15/10/2021 đến 16h00 ngày 04/11/2021 tại các

đại lý.

 1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Tại các Đại lý đấu giá

Công ty CP Chứng khoán VIX

Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 10/11/2021 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 12/11/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 3. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 18/11/2021 đến ngày 19/11/2021 tại các đại lý nơi nhà đầu tư đăng ký
 4. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/11/2021 đến ngày 22/11/2021 tại các đại lý nơi nhà đầu tư đăng ký.

Các thông tin liên quan đến đợt chào bán: Nhà đầu tư có thể tham khảo Quy chế đấu giá được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (https://www.minhhungqt.com), Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (https://www.sbsi.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các Đại lý đấu giá

Leave a Reply

Bài viết liên quan