Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Tên Doanh nghiệp đấu giá: CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings

Địa chỉ: Tầng 1 Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà ở

Vốn điều lệ: 257.482.600.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:         10.000.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 15/10/2021 đến 15h30 ngày 05/11/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 12/11/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/11/2021 đến 16 giờ ngày 22/11/2021

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 19/11/2021

File đính kèm:

  1. BCTC 2019 me.pdf
  2. BCTC HN 2019.pdf

20210525_NQ 04.pdf

20210618_NQ 08.pdf

20210618_NQ 09.pdf

20210622_NQ 13.pdf

20210723_NQ 15.pdf

20210816_Nghi quyet 17.pdf

20210816_Nghi quyet 18.pdf

  1. BCTC TONG HOP 2020.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan