Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt do Tổng Công ty Xi măng Việt Nam sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT DO TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM SỞ HỮU


Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nôi

Ngành nghề kinh doanh: Huy động tiền gửi từ tổ chức, cho vay và thuê tài chính với các tổ chức, cá nhân …

Vốn điều lệ: 701.372.140.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 71.759 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.034.732 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.034.732 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 08/08/2023 đến 15h30 ngày 22/08/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 29/08/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/08/2023 đến ngày 05/09/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 31/08/2023 đến ngày 07/09/2023

File đính kèm:

 1. Ban CBTT Tin Viet.pdf
 2. 635.BXD.QLDN 29.3.2018.pdf
 3. 2156 BXD 27.8.2018.pdf
 4. QD 868 BXD 22.10.2019.pdf
 5. 2332 28.6.2022 BXD-QLDN ve chu truong thoai von.pdf
 6. 2459 BXD KHTC 14.6.23 chu truong thoai von.pdf
 7. 419 VICEM – HDTV 16.3.2023.pdf
 8. 2240 HAN-TTGS2 03.8.2023 NHNN.pdf
 9. NQ 1398 12.7.2023.pdf
 10. 59 GP NHNN 18.6.2018.pdf
 11. GIay chung nhan so huu co phan.pdf
 12. VB 903 ngay 12.05.2023 NHNN ve thay doi giay phep hoat dong VietCredit.pdf
 13. Giay DKKD.pdf
 14. Dieu le.pdf
 15. BCTC nam 2021.pdf
 16. BCTC nam 2022.pdf
 17. BCTC Quy I-2023 VietCredit.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan