Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG NẮM GIỮ

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-XS ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng đầu tư của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang xin thông báo chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang như sau:
1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT AN GIANG
– Địa chỉ: 64C Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
– Điện thoại: (0296) 3 857 903    Fax: (0296) 3 853 320
2. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
– Địa chỉ: Số 2045 đường Trần Hưng Đạo, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
– Điện thoại: (0296) 3 932 963    Fax: (0296) 3 932 981
– Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản; Kinh doanh chế biến lương thực
– Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
3. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang nắm giữ.
4. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Everest
5. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh:
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thôn
– Giá khởi điểm một cổ phần    : 19.838 đồng/cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm một lô cổ phần: 59.885.962.500 đồng/lô cổ phần
– Tổng số lượng cổ phần chào bán : 3.018.750 cổ phần (tương ứng 01 lô cổ phần)
– Bước giá :1.000.000 đồng/lô cổ phần
– Số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
– Đặt cọc chào bán cạnh tranh: 10% giá khởi điểm một lô cổ phần
6. Hình thức chào bán cạnh tranh : Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần
7. Tổ chức bán chào bán cạnh tranh :  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
8. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian:  Từ 08h00 ngày 19/01/2024 đến 16h00 ngày 31/01/2024 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán chào bán cạnh tranh, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, CTCP Chứng khoán Everest và các đại lý bán chào bán cạnh tranh).

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

9. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 15h00 ngày 06/02/2024 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.
10. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:
– Thời gian : 09h00 ngày 15/02/2024
– Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
11. Thời gian thanh toán mua cổ phần tại các Đại lý chào bán cạnh tranh: Từ ngày 16/02/2024 đến 16h00 ngày 22/02/2024
12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 16/02/2024 đến ngày 22/02/2024 Để biết thêm thông tin chi tiết, nhà đầu tư vui lòng xem bản Công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh bán cổ phần và các tài liệu đính kèm trên các website www.hsx.vn, www.eves.com.vn, www.xsktangiang.com.vn, www.afiex.com.vn

Danh sách file đính kèm:

20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – Ban CBTT chao ban canh tranh.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – CV 400 tiep tuc chuyen nhuong.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – Giay chung nhan DKDN.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – Giay xac nhan so huu cp.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – QD 2427 phe duyet DA tai co cau.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – BCTC Quy 3.2023.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – QĐ 184 phe duyet PA chuyen nhuong.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – Cv 1495 phe duyet PA.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – CV 22 vv tiep tuc thuc hien CBCT.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – Mau don.docx
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – QUY CHE CBCT (co dai ly).pdf
20240118_20240118 – NSTP An Giang – Tbao chao ban canh tranh.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – BCTC kiem toan 2022_compressed.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – PA chuyen nhuong von_compressed.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – Dieu le cong ty_compressed.pdf
20240118_20240118 – NSTP AN GIANG – BCTC kiem toan 2021_compressed.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan