Tin tức khác

Tin tức khác

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH

Căn cứ Giấy chứng nhận số 110/GCN-UBCK ngày 27/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh và Nghị quyết số 180501/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thanh phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thanh phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN11 + CN12, Cụm Công nghiệp An Đồng, Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương;
 3. Số điện thoại: 02203 755 997 Website: https://www.anphatbioplastics.com
 4. Cổ phiếu chào bán:

– Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Số lượng đăng ký chào bán: 100.000.000 cổ phiếu

 1. Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay
 2. Phương thức chào bán: Đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Giá khởi điểm bán đấu giá: 12.000 đồng/cổ phiếu
 4. Số lượng đăng ký mua: Tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu
 5. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 23/5/2022 đến 16h00 ngày 22/06/2022 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty CP Chứng khoán VIX
Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 28/06/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 30/06/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: từ ngày 01/07/2022 đến ngày 09/07/2022.
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 01/07/2022 đến ngày 07/07/2022.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (https://www.anphatbioplastics.com); Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (https://www.sbsi.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm:

20220518_20220518 – Dau gia AAA – BCTC rieng 2020 kiem toan.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – BC tinh hinh sd von dot phat hanh 2021.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – Ban cao bach.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – Giay CN chao ban 110 cua UBCKNN.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – Giay DKKD thay doi lan 33.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – Quy che dau gia.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – Mau don.docx

20220518_20220518 – Dau gia AAA – NQ HDQT vv trien khai PA phat hanh.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – QD ban hanh quy che dau gia.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – NQ DHDCD BT nam 2022.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – Tbao ban dau gia.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – BCTC hop nhat 2020 kiem toan.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – BCTC hop nhat 2021 kiem toan.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – BCTC rieng quy 1.2022.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – Dieu le Cong ty.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – CV 376 cua UBCK ve ty le NDTNN.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – BCTC hop nhat quy 1.2022.pdf

20220518_20220518 – Dau gia AAA – BCTC rieng 2021 kiem toan.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan