Hoạt động & Dịch vụ

Hoạt động & Dịch vụ

Môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán là hoạt động thế mạnh của VIX. Nhân viên môi giới sẽ hướng dẫn quy trình giao dịch, cập nhật thông tin thị trường một cách kịp thời và chính xác. VIX luôn chú trọng đầu tư hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Các dịch vụ môi giới VIX cung cấp bao gồm:

  • Mở tài khoản giao dịch trực tuyến; tài khoản lưu ký chứng khoán;
  • Hỗ trợ thực hiện các giao dịch Cổ phiếu/Trái phiếu;
  • Tư vấn, hỗ trợ thực hiện quyền (bao gồm cổ phiếu thưởng, cổ tức, thực hiện quyền mua; chuyển nhượng quyền mua; nhận lãi/gốc Trái phiếu…);
  • Thực hiện các giao dịch thoả thuận;
  • Dịch vụ giao dịch ký quỹ;
  • Cung cấp các tiện ích giao dịch tốt nhất dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại với nhiều tính năng ưu việt;
  • Các công cụ hỗ trợ, cảnh báo: Báo cáo phân tích chuyên sâu, các khuyến nghị đầu tư; các cảnh báo chứng khoán…

Leave a Reply

Bài viết liên quan