Tin tức khác

Tin tức khác

HOSE: Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM

HOSE: Thông báo tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 10/6/2020 tại Sở GDCK TP.HCM
Sau khi khắc phục sự cố giao dịch vào ngày 9/6/2020, Sở GDCK TP.HCM thông báo:

Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 10/6/2020;
Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày 9/6/2020. Trường hợp ngày giao dịch 9/6/2020 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 10/6/2020 là giá đóng cửa của ngày 8/6/2020. (Vui lòng tham khảo giá tham chiếu tại bảng giá trực tuyến trên website www.hsx.vn)

Sở GDCK TP.HCM chân thành cảm ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Leave a Reply

Bài viết liên quan