Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

Địa chỉ: Km 4 + 500 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Tứ Minh, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi lợn đực giống, lơn nái sinh sản và lợn thịt

Vốn điều lệ dự kiến: 37.830.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Cổ phần hóa DNNN (IPO)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.414.700 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.414.700 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 03/08/2020 đến 15h30 ngày 24/08/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/08/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 31/08/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/08/2020 đến 16 giờ ngày 09/09/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 07/09/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan