Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng do Bộ Xây dựng sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng

Địa chỉ: 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng công trình; Cho thuê mặt bằng

Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.241.200 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 30/11/2023 đến 15h30 ngày 15/12/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/12/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 22/12/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 28/12/2023

File đính kèm:

1.Quy che dau gia.pdf

10. SHG_Baocaotaichinh_6T_2023_Soatxet_Hopnhat.pdf
11. SHG_Baocaotaichinh_2021_Kiemtoan_Congtyme.pdf
12. SHG_Baocaotaichinh_2021_Kiemtoan_Hopnhat.pdf
13. SHG_Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan_Congtyme.pdf
14. SHG_Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan_Hopnhat.pdf
15. Ban cong bo thong tin SHG_0001.pdf
16. DIEULETCT.19.pdf
17. QD_BXD.pdf

5.QD CP-ttg.signed.pdf

6. DKKD.6.29.8.2019.pdf
7. GIay xac nhan so huu.pdf
8. QD.1150.15.11.23. thoai von TCTSH.pdf
9. SHG_Baocaotaichinh_6T_2023_Soatxet_Congtyme.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan