Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của TCT Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP do TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng ….

Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 1.255.617.960.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 44.211.900 cổ phần

Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:   44.211.900 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/10/2021 đến 15h30 ngày 01/11/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 04/11/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h30 ngày 08/11/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/11/2021 ngày 15/11/2021

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 10/11/2021 đến ngày 15/11/2021

File đính kèm:

01A – Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

01B – CV 990 ban von nha nuoc theo QD 1001.PDF

02 – QD 244 cua TGD ban von tai Vocarimex.PDF

03 – Ban CBTT – Vocarimex.pdf

04 – Giay CN DKDN Vocarimex.PDF

05 – Dieu le Vocarimex.pdf

06 – Giay chung nhan so huu co phan SCIC tai VOC.PDF

07 – BCTC ban nien 2021 soat xet.PDF

08 – BCTC rieng 2020 kiem toan.PDF

09 – BCTC hop nhat 2020 kiem toan.PDF

  1. Quy che dau gia.docx

10 – BCTC rieng 2019 kiem toan.PDF

11 – BCTC hop nhat 2019 kiem toan.PDF

Leave a Reply

Bài viết liên quan