Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính CP Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn tài chính, Huy động vốn, Hoạt động tín dụng ….

Vốn điều lệ: 2.649.812.650.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 17.411 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.650.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.650.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/09/2020 đến 15h30 ngày 19/10/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 26/10/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 30/10/2020

File đính kèm:

0. Quy che ban dau gia co phan Cong ty Tai chinh co phan Dien luc fina.doc

1.QD 156 HDTV phe duyet phuong an va gia.pdf

10.CV 266 phe duyet doanh muc thoai von.pdf

2.Ban cong bo thong tin.pdf

3. BCTC 2018.pdf

4.BCTC 2019.pdf

5.BCTC ban nien 2020.pdf

6.DKKD EVN.pdf

7.Dieu le EVN.pdf

8.DKKD EVNFC.pdf

9.Dieu le EVNFC.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan