Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông

Địa chỉ: Lô 18, khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Thiết kế và thi công các công trình viễn thông

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.801 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.450.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h ngày 07/08/2020 đến 15h30 ngày 27/08/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/09/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 04/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/09/2020 đến 16 giờ ngày 10/09/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 08/09/2020 đến ngày 10/09/2020

Leave a Reply

Bài viết liên quan