Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang

Địa chỉ: Số 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Thu gom, vận chuyển rác thải; Quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Chăm sóc cây xanh …

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.179 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 641.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 30/01/2024 đến 15h30 ngày 26/02/2024

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/02/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 04/03/2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/03/2024 đến 16 giờ ngày 09/03/2024

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 08/03/2024

File đính kèm:

  1. Quy che dau gia.pdf
  2. NUE_Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan.pdf
  3. Ban CBTT.pdf
  4. Dieu le.pdf
  5. ttg.signed.pdf
  6. quyet dinh 2876.pdf
  7. xac nhan cp NUE.pdf
  8. giay cndkdn.pdf
  9. BCTC 6 thang 2023.pdf
  10. NUE_Baocaotaichinh_2021_Kiemtoan.pdf

Trả lời

Bài viết liên quan