Tin tức khác

Tin tức khác

ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ
DO TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa chất, …

Vốn điều lệ: 109.880.590.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.922.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.922.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 21/04/2022 đến 15h30 ngày 11/05/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/05/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 19/05/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/05/2022 đến 16 giờ ngày 26/05/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/05/2022 đến ngày 26/05/2022

File đính kèm:

Quy che dau gia hoa chat viet tri.doc

Ban CBTT chuyen nhuong von VINACHEM tai HVT.pdf

BCTC kiem toan nam 2020 HVT.pdf

BCTC kiem toan nam 2021 HVT.pdf

CV 135 Xac Nhan So Huu Co Phan VINACHEM.pdf

Chung thu tham dinh gia.pdf

Dieu le to chuc va hoat dong HVT.pdf

Giay DKKD Thay Doi Lan 11 HVT.pdf

QD 16 05_01_2018 TTCP.pdf

QD 26 03_03_2022 VINACHEM.pdf

Van ban 2375 05_05_2021 VPCP.pdf

Van ban 536 14_04_2021 UBQLV.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan