Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Đà

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

Địa chỉ: Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Vốn điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 101.900 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 41.745.862 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 41.745.862 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 10/03/2022 đến 15h30 ngày 29/03/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/04/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 05/04/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2022 đến 16 giờ ngày 15/04/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 12/04/2022

File đính kèm:

0. Quy che dau gia.doc

1.Giay phep chao ban.pdf

2. Ban cao bach.pdf

2. Nghi quyet ve Phuong an chuyen nhuong von.pdf

3. Nghi quyet 02.pdf

4.BCTC 2019_Cty me.pdf

4.BCTC 2019_HN.pdf

5.BCTC 2020_Cty me.pdf

5.BCTC 2020_HN.pdf

6. BCTC ban nien 2021 – HN.pdf

6. BCTC ban nien 2021 me.pdf

7.BCTC Quy IV.2021 – Sudico HN.pdf

7.BCTC Quy IV.2021 – Sudico me.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan