Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu

Đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải – Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin

Địa chỉ: Số 55A Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

Giá khởi điểm: 182.200 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 52.255 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 52.255 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/08/2020 đến 15h30 ngày 08/09/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/09/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 16/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/09/2020 đến 16 giờ ngày 22/09/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 18/09/2020 đến ngày 23/09/2020

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia.doc

2. CBTT Vicosa.pdf

3. QD phe duyet phuong an chuyen nhuong von Vicosa.pdf

4. Xac nhan so huu co phan Vicosa.pdf

5.Thong bao ban dau gia.doc

6. Giay dang ky kinh doanh VICOSA.pdf

7. Dieu le Vicosa.pdf

8. BCTC 2018 Vicosa.pdf

9. BCTC kiem toan 2019.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan