Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THEO LÔ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

  1. Tổ chức chào bán

Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (EVNSPC)

Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 028) 3822 1605   Fax: (84 028) 3822 1751 – 3939 0138  Website: evnspc.vn

  1. Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Địa chỉ: Số 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Số điện thoại: 057. 3811456     Số fax: 057. 3811455         Website: sbh.vn

Vốn điều lệ: 1.242.250.000.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 4400415302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 28/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 30/06/2023.

  1. Phương án chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ra công chúng

– Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

– Mã cổ phiếu: SBH (Sàn giao dịch: Upcom)

– Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lô cổ phiếu chào bán: 01 lô

– Số lượng cổ phiếu của 01 lô: 8.960.000 cổ phiếu

– Tỷ lệ cổ phiếu chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7,21%

– Giá khởi điểm một cổ phiếu: 116.534 đồng/cổ phiếu

– Giá khởi điểm cả lô cổ phiếu: 1.044.144.640.000 đồng /01 lô cổ phiếu

– Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 26/01/2024 đến 16/02/2024 tại các đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu SBH)
  2. Thời gian nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 22/02/2024 tại các đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu SBH)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  1. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày 26/02/2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thời gian thanh toán tiền mua lô cổ phiếu: Từ ngày 27/02/2024 đến 07/03/2024 theo phương thức, địa điểm quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu SBH
  2. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 27/02/2024 đến 04/03/2024

Thông tin chi tiết về việc bán đấu giá lô cổ phiếu cùng các tài liệu Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá tham khảo tại các website: evnspc.vn; sbh.vn; hsx.vn; nsi.com.vn cùng các website, địa chỉ quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu SBH được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách file đính kèm

20240125_20240125 – Daugia SBH – BCTC Quy 3.2023.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – GCN chao ban SBH.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – TB 952 Vv chao ban CP ra cong chung.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – BCTC Quy 4.23.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – Xac nhan SLCP, DKKD SPC, SBH.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – Ban cao bach chao ban.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – Y kien EVN ve viec thoai von SBH.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – NQ PA chuyennhuong & ty le NN.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – BCTC kiem toan 2022.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – BCTC kiem toan 2021.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – Dieu le to chuc hoat dong.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – BCTC ban nien 2023.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – QD 296 ve Quy che dau gia.pdf

20240125_20240125 – Daugia SBH – TB ban dau gia.pdf

20240126_20240125 – Daugia SBH – Don dang ky tham gia mua lo co phieu.docx

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan