Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THEO LÔ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

  1. Tổ chức chào bán

Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (EVNSPC)

Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 028) 3822 1605    Fax: (84 028) 3822 1751 – 3939 0138   Website: evnspc.vn

  1. Tổ chức ủy quyền thực hiện việc chào bán

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3)

Địa chỉ: 32 Đường Ngô Thời Nhiệm, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 2822211169    Fax: (+84) 2839307938             Website: pecc3.com.vn

  1. Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236. 2210571        Fax: 0236. 3935960       Website: chp.vn

Vốn điều lệ: 1.469.126.680.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0400477830 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 13/12/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/04/2023.

  1. Phương án chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ra công chúng

– Tên cổ phiếu chào bán:  Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung

– Mã cổ phiếu:  CHP (Sàn giao dịch: HSX)

– Loại cổ phiếu chào bán:  Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

– Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lô cổ phiếu chào bán: 01 lô

– Số lượng cổ phiếu của 01 lô: 33.799.377 cổ phiếu (trong đó Tổng Công ty Điện lực Miền Nam chào bán: 33.745.998 cổ phiếu và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 ủy quyền chào bán: 53.379 cổ phiếu)

– Tỷ lệ cổ phiếu chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23,01%

– Giá khởi điểm một cổ phiếu: 73.115 đồng/cổ phiếu

– Giá khởi điểm cả lô cổ phiếu: 2.471.241.449.355 đồng/01 lô cổ phiếu

– Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 26/01/2024 đến 16/02/2024 tại các đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu CHP)
  2. Thời gian nhà đầu tư nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 22/02/2024 tại các đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu CHP)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  1. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09h00 ngày 26/02/2024 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thời gian thanh toán tiền mua lô cổ phiếu: Từ ngày 27/02/2024 đến 07/03/2024 theo phương thức, địa điểm quy định cụ thể tại Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu CHP
  2. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 27/02/2024 đến 04/03/2024

Thông tin chi tiết về việc bán đấu giá lô cổ phiếu cùng các tài liệu Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá tham khảo tại các website: evnspc.vn; pecc3.com.vn; chp.vn; hsx.vn; nsi.com.vn cùng các website, địa chỉ quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu CHP được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách file đính kèm

20240125_20240125 – Daugia CHP – BCTC ban nien 2023.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – Dieu le Cong ty.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – DKKD SPC, PECC3 va CHP.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – GCN chao ban co phieu.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – Giay xac nhan so huu co phan.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – HD uy quyen SPC va PECC3.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – NQ chuyen nhuong SPC vaPECC3.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – TB 953 Vv chao ban CP ra cong chung.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – Y kien EVN gui EVNSPC va PECC3.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – BCTC Q4.2023.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – BCTC Q3.2023.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – BCTC nam 2022.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – BCTC nam 2021.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – Ban cao bach chao ban.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – QD297 ve Quy che dau gia.pdf

20240125_20240125 – Daugia CHP – Tb ban dau gia.pdf

20240126_20240125 – Daugia CHP – Don dang ky tham gia mua lo co phieu.docx

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan