Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
Sở hữu tại
Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 40/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/3/2022)

 1. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
 2. Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP
 3. Tên viết tắt: PVOIL
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14-18 Tòa nhà PetroVietnam Tower, Số 1 – 5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 5. Số điện thoại: (84.28) 3910 6990 Fax: (84.28) 3910 6980 Website: www.pvoil.com.vn
 6. Vốn điều lệ: 10.342.295.000.000 đồng
  (bằng chữ: Mười nghìn ba trăm bốn mươi hai tỷ hai trăm chín mươi lăm triệu đồng)
 7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Vietcombank – CN TP.HCM
  Số hiệu tài khoản: 0071004497971
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305795054 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 26/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 30/09/2020.

II.Giới thiệu về Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán

 1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
 2. Tên viết tắt: CAMEX
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 70 – 72 Đường Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 4. Điện thoại: (84-290) 3822 847 Website: www.tncm.com.vn
 5. Vốn điều lệ: 181.558.680.000 (Một trăm tám mươi mốt tỷ năm trăm năm mươi tám triệu sáu trăm tám mươi ngàn) đồng.
 6. Mã cổ phiếu : CMV
 7. Giấy CNĐKDN: 2000110221 được SKH&ĐT Cà Mau cấp ngày 01/12/2007, đăng ký
  thay đổi lần thứ 18 vào ngày 31/3/2021 .

– Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn và bán lẻ xăng dầu; Kinh doanh hàng bách hóa; Kinh doanh ngành nghề khác; Cung cấp dịch vụ

III. Phương án chào bán

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.936.024 cổ phiếu
 5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%
 6. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của
  Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 16,17%.
 7. Giá khởi điểm: 26.300 đồng/cổ phiếu
 8. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
 9. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phiếu do PVOIL ban hành
 10. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 31/03/2022 đến 16h00 ngày 26/04/2022.
 11. Địa điểm nhận đăng ký và nộp cọc mua cổ phiếu: Tại các Đại lý đấu giá

Công ty CP Chứng khoán VIX Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê
Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 1. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 04/05/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/05/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022 tại các đại lý nơi nhà đầu tư đăng ký.
 4. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 07/05/2022 đến ngày 16/05/2022 tại các đại lý nơi nhà đầu tư đăng ký. Các thông tin liên quan đến đợt chào bán: Nhà đầu tư có thể tham khảo Quy chế đấu giá được đăng tải trên Website của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (www.pvoil.com.vn), Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau (www.tncm.com.vn), Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các đại lý theo Quy chế đấu giá cổ phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các Đại lý đấu giá.

Leave a Reply

Bài viết liên quan