Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh theo lô CP của TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đầu tư tại CTCP XD và DV Công cộng Bình Dương

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-ĐTKDV ngày 22/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương.

– Địa chỉ : 91 Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

– Số điện thoại : (027) 4382 1983 Số fax: (027) 4382 1983

2. Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Bán buôn đồ uống; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

3. Vốn điều lệ công ty (VĐL) : 100.000.000.000 đồng.

4. Vốn sở hữu của SCIC : 30.000.000.000 đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ).

5. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh theo lô : Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương.

6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng Khoán Funan.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh theo lô

– Loại cổ phần chào bán cạnh tranh : Cổ phần phổ thông.

– Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

– Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh : 3.000.000 cổ phần (chiếm 30% vốn điều lệ).

– Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: : 01 lô

– Số lượng cổ phần/lô cổ phần : 3.000.000 cổ phần

– Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 142.386.000.000 đồng.

– Bước giá : 1.000.000 đồng/ lô cổ phần

– Số mức giá Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh.

– Phương thức bán : Chào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần.

– Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước : 3.000.000 cổ phần

– Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: : 3.000.000 cổ phần

– Tiền đặt cọc: : 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh bằng đồng Việt Nam.

– Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: : 0 cổ phần.

8. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08/6/2023 đến 16h00 ngày 19/6/2023 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán Funan và các đại lý chào bán cạnh tranh).

Công ty CP Chứng khoán VIX

Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

9. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 15h00 ngày 23/6/2023 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.

10. Tổ chức chào bán cạnh tranh

– Thời gian : Bắt đầu lúc 9h00 ngày 27/6/2023.

– Địa điểm : SỞ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 28/6/2023 đến ngày 04/7/2023.

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 28/6/2023 đến ngày 04/7/2023.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.funan.com.vn; www.bps.net.vn và các đại lý chào bán cạnh tranh.

Danh sách file đính kèm

20230607_20230607 – XDCC BDuong – Ban CBTT.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – Giay CNDKKD.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – Quy che canh tranh.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – BCTC Quy 1.2023.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – Giay CNSH co phan.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – QD so 1001 QD-TTg.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – BCTC da duoc kiem toan 2020.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – Tbao chao ban canh tranh.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – BCTC da duoc kiem toan 2021.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – CV 3807.VPCP.DMDN.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – Mau don.docx

20230607_20230607 – XDCC BDuong – NQ275 ve PT chuyen nhuong.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – CV 990 ban von NN theo QD 1001.PDF

20230607_20230607 – XDCC BDuong – Dieu le Cty.pdf

20230607_20230607 – XDCC BDuong – QD 83 ve PA chuyen nhuong.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan