Tin tức khác

Tin tức khác

Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của TCT ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC tại CTCP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC

CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-ĐTKDV ngày 18/03/2022 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức.
  – Địa chỉ : Số 318 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng
  Tàu.
  – Số điện thoại : 84-254 3961 689 Số fax: 84-254 3961 986
 2. Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng công trình dân dụng;…
 3. Vốn điều lệ công ty (VĐL) : 17.420.000.000 đồng.
 4. Vốn của SCIC : 11.520.000.000 đồng (tương ứng 66,13% vốn điều lệ).
 5. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh cả lô: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức.
 6. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán phố Wall.
 7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua chào bán cạnh tranh cả lô
  – Loại cổ phần chào bán cạnh tranh : Cổ phần phổ thông.
  – Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
  – Tổng số lượng cổ phần chào bán : 1.152.000 cổ phần (chiếm 66,13% vốn điều lệ).
  – Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: : 01 lô
  – Số lương cổ phần/lô cổ phần : 1.152.000 cổ phần
  – Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 32.760.000.000 đồng.
  – Bước giá : 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
  – Số mức giá Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham chào bán cạnh
  tranh.
  – Phương thức bán : Chào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần.
  – Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 1.152.000 cổ phần
  – Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 1.152.000 cổ phần
  – Tiền đặt cọc: 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm chào bán cạnh tranh
  bằng đồng Việt Nam.
  – Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.
 8. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 21/4/2022 đến 16h00 ngày 04/5/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế chào bán cạnh tranh, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán Phố Wall và các đại lý chào bán cạnh tranh).

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

 1. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Trước 15h00 ngày 10/05/2022 tại các Đại lý chào bán cạnh tranh.
 2. Tổ chức chào bán cạnh tranh
  – Thời gian : Bắt đầu lúc 9h00 ngày 12/05/2022.
  – Địa điểm : SỞ GIAO DICH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 19/05/2022.
 4. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 19/05/2022.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn; http://www.hsx.vn;
http://www.wss.com.vn và các đại lý chào bán cạnh tranh.

Danh sách file đính kèm

20220420_20220120 – Do thi Chau Duc – Dieu le to chuc va hoat dong.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc -TB Chao ban canh tranh.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – Ban CBTT.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – QD 78 ve PA chuyen nhuong.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – GCN SHCP.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – BCTC KT 2021.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – Giay CNDK KD.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – Mau don.docx

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – BCTC kiem toan 2020.pdf

20220420_20220420 – Do thi Chau Duc – QC chao ban canh tranh.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan