Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá CP ra công chúng của Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân

Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phấn hóa Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN
Địa chỉ: ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0293) 6509 777

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Trồng rừng, khai thác rừng trồng theo quy định của pháp luật. Sản xuất, kinh doanh nông-lâm-ngư kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ổn định môi trường sinh thái rừng. Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn chim để phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã và phát triển du lịch sinh thái;…

3. Vốn điều lệ dự kiến: 29.813.000.000 đồng, tương đương 2.981.300 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.520.463 cổ phần (chiếm 51 % vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 685.699 cổ phần (chiếm 23% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 74.200 cổ phần (chiếm 2,49% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 700.938 cổ phần (chiếm 23,51 % vốn điều lệ).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài700.938 cổ phần, chiếm 23,51% vốn điều lệ.

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

7. Tổ chức tư vấnCông ty Cổ Phần Chứng khoán Beta

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 700.938 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 21/9/2020 đến 16h00 ngày 08/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

–                      Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 14/10/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian tổ chức đấu giá15h00 ngày 16/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 17/10/2020 đến ngày 26/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang (http://vpubnd.angiang.gov.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (http://www.bsi.com.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm:

20200918 – TT NN MUA XUAN – BCTC 2017.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – BCTC 2019.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – CBTT_Eng.pdf

TT NN MUA XUAN – BCTC 2018.pdf

TT NN MUA XUAN – CBTT_TV.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – Chuc nang nhiem vu TT.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – Du thao dieu le.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – MAUDON.docx

20200918 – TT NN MUA XUAN – QD Phe duyet gia tri.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – Initial Public Offering.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – QD phe duyet PA CPH.pdf

20200919 – TT NN MUA XUAN – QUY CHE DG.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – TB BAN DAU GIA.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – QD Phe duyet PACPH_Eng.pdf

20200918 – TT NN MUA XUAN – PA CPH.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan