Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Lương thực Miền Nam CTCP sở hữu tại CTCP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẦM AN GIANG

Căn cứ Giấy chứng nhận số 170/GCN-UBCK ngày 13/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP, Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

I. Giới thiệu về cổ đông chào bán cổ phiếu
1. Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
2. Tên viết tắt: VINAFOOD II
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Số điện thoại: 028 3837 0026 Số fax: 028 3836 5898 Website: https://vinafood2.com.vn
5. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ đồng).
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh.
Số hiệu tài khoản: 007.100.0007115
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số: 0300613198 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2007, cấp thay đổi lần gần nhất ngày 23 tháng 11 năm 2021.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Giới thiệu về công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán
1. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
2. Tên viết tắt: AFIEX
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2045 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4. Số điện thoại: 0296 3932 963 Số fax: 0296 3932 981 Website: https://afiex.com.vn
5. Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
6. Mã cổ phiếu: AFX
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 1600194461 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 01 tháng 04 năm 2011, đăng ký thay đổi
lần thứ 10 vào ngày 05 tháng 05 năm 2022. – Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. Mã ngành: 4631. – Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi – thủy sản; Chăn nuôi; Chế biến và xuất khẩu gạo; Kinh doanh bất động sản.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

III. Phương án chào bán
1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 7.181.650 (Bảy triệu một trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm năm mươi) cổ phiếu.
4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%.
5. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 20.52%.
6. Giá chào bán: 19.700 (Mười chín nghìn bảy trăm) đồng/cổ phiếu.
7. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai thông thường.
8. Phương thức phân phối: đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu.
10. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày ngày 17/06/2022 đến 16h00 ngày 08/07/2022 tại các Đại lý đấu giá.
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN
12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 14/07/2022 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/07/2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán
TP.HCM.
14. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
15. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: Từ ngày 19/07/2022 đến ngày 28/07/2022 tại các Đại lý đấu giá.
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: Từ ngày 19/07/2022 đến ngày 25/07/2022 tại các Đại lý đấu giá.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên
các website của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (https://www.vinafood2.com.vn); Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Agribank (https://www.agriseco.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (https://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm
20220616_20220616 – Daugia AFX – Ban cao bach.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – BCTC kiem toan 2020.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – QD95 ban hanh Quy che Dau gia.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – BCTC kiem toan 2021.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – Mau Phieu tham du.docx
20220616_20220616 – Daugia AFX – NQ03 phe duyet Phuong an.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – NQ17 Dieuchinh Gia khoi diem.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – Giay CN chao ban.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – Xac-nhan-so-huu-co-phan.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – Phuong-an.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – GCN-DKDN.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – QD32-Bien phap baodam tylesohuu.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – Tbao ban dau gia.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – Dieule AFX.pdf
20220616_20220616 – Daugia AFX – BCTC Quy 1.2022.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan