Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương

Bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/08/2020, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:
1. Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: (84-27) 4382 4245                           Fax: (84-27) 4389 7722

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Cấp nước, xử lý chất thải, xử lý nước thải…

3. Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng;

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 37.500.000 cổ phần.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

6. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

– Giá khởi điểm: 25.500 đồng/cổ phần.

– Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng

– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 37.500.000 cổ phần.

8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 08/09/2020 đến 16h00 ngày 28/09/2020 tại các Đại lý đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

– Địa chỉ: Tầng 22 tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 02/10/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 06/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

11. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư theo kết quả đấu giá bán cổ phần: từ ngày 07/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá mà không được mua: từ ngày 07/10/2020 đến ngày 13/10/2020.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (http://www.biwase.com.vn); Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (http://www.vndirect.com.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm:

20200903 – BWE – GCN DKDN lan thu 13.pdf

20200904 – BWE – BCTC hop nhat kiem toan nam 2018.pdf

20200904 – BWE – BCTC Hop nhat Soat xet ban nien nam 2020+Giai trinh.pdf

20200904 – BWE – BAN CAO BACH.pdf

20200904 – BWE – BCTC Hop nhat KT nam 2019+Giai trinh.pdf

20200904 – BWE – BCTC rieng kiem toan nam 2018 +Giai trinh.pdf

20200904 – BWE – BCTC Rieng KT nam 2019+Giai trinh.pdf

20200904 – BWE – BCTC Rieng Soat xet ban nien nam 2020+Giai trinh.pdf

20200904 – BWE – GIAY PHEP CHAO BAN SO 153.pdf

20200904 – BWE – MAUDON.docx

20200904 – BWE – NQ ĐHĐCĐ THUONG NIEN 2020.pdf

20200904 – BWE – NQ VE GIA KHOI DIEM.pdf

20200904 – BWE – NQ HĐQT TQ GIÁ ĐẤU GIÁ.pdf

20200904 – BWE – NQ DIEUCHINH PA PHATHANH TANG VDL VA HS CHAO BAN.pdf

20200904 – BWE – NQ35 HDQT THOI GIAN TO CHUC DG.pdf

20200904 – BWE – TB BAN DAU GIA.pdf

20200904 – BWE – Dieu le Cong ty sua doi lan 3 ngay 15.03.2019.pdf

20200904 – BWE – QUY CHE DAU GIA.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan