Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang

Bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÀ AN GIANG
Địa chỉ: Số 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296.3846379

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (tuân thủ quy định pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;…

3. Vốn điều lệ dự kiến: 167.520.000.000 đồng, tương đương 16.752.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)
Trong đó:
– Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 10.721.280 cổ phần (chiếm 64% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
– Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 729.200 cổ phần (chiếm 4,35% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 10.000 cổ phần (chiếm 0,06% vốn điều lệ).
– Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 5.291.520 cổ phần (chiếm 31,59% vốn điều lệ).

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài5.291.520 cổ phần, chiếm 31,59% vốn điều lệ.

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

7. Tổ chức tư vấnCông ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

– Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

– Giá khởi điểm: 16.720 đồng/cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 5.291.520 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 10/09/2020 đến 16h00 ngày 01/10/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB:

–          Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà GELEX, 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 07/10/2020 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian tổ chức đấu giá09h00 ngày 09/10/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 10/10/2020 đến ngày 19/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại các Đại lý đấu giá.
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang (http://vpubnd.angiang.gov.vn); Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (http://www.dag.vn;) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn) và các đại lý đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20200909 – PHA AN GIANG – BCTC 30.06.2020.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – Giay CN DKDN.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – BCTC nam 2017.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – MAUDON.docx

20200909 – PHA AN GIANG – Ke hoach CPH.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – QD phe duyet PA CPH_En.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – QD phe duyet VDL sau CPH.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – QD phe duyet GTDN.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – Notice of Public Offering.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – QD phe duyet PA CPH_VN.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – TB BAN DAU GIA.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – QUY CHE DG.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – Ban CBTT_EN.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – BCTC nam 2018.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – BCTC nam 2019.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – Ban CBTT_VN.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – Du thao Dieu le Cong ty.pdf

20200909 – PHA AN GIANG – Phuong an CPH.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan