Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp Việt

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SORBITOL PHÁP VIỆT

Căn cứ Nghị quyết số 121-QĐ-HCVN ngày 05/04/2024 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp Việt. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

  1. Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39330076

  1. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

MST: 3900914957

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (0276) 3856789

Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột

Vốn điều lệ: 165.042.063.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ không trăm bốn

mươi hai triệu không trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

  1. Điều kiện tham gia: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
  2. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 7.126.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,18% vốn điều lệ

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.031 đồng/cổ phần (Mười ba nghìn không trăm ba mươi mốt đồng một cổ phần)

Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai thông thường

Bước giá: 1 (Một) đồng

Bước khối lượng: 1 (Một) cổ phần

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 7.126.203

Tỷ lệ đặt cọc: Tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

  1. Đăng ký và nôp tiền đặt cọc:

Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h00’ ngày 07/05/2024 đến 16h00’ ngày 17/05/2024.

– Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

  1. Nộp phiếu tham dự đấu giá

– Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chậm nhất 15h00’ ngày 23/05/2024

  1. Tổ chức đấu giá

– Thời gian khai mạc : 9h00’ ngày 27/05/2024

– Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024.
  2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên

website: www.hsx.vn; www.vinachem.com.vn; www.cts.vn; www.sorbitol.com.vn.

Danh sách file đính kèm

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Ban CBTT.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – QD 121 PA thoai von.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Don DK.docx

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Giay DKKD.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – BCTCKT nam 2022.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – TB Dau gia.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – QD241 ve QC DG.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – BCTC nam 2023.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Giay xac nhan so huu CP.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – QĐ 1265 TTCP De an CC.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Dieu le CTY_compressed.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Ban CBTT.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – QD 121 PA thoai von.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Don DK.docx

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – Giay DKKD.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – BCTCKT nam 2022.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – TB Dau gia.pdf

20240506_20240506 – CTCP Sorbitol Phap Viet – QD241 ve QC DG.pdf

 

Leave a Reply

Bài viết liên quan