Tin tức khác

Tin tức khác

Bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV du lịch thương mại Kỳ Hoà đầu tư tại công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank Berjaya

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/HĐTV.KH.2023 ngày 29/12/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa về phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya, Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA (CÔNG TY KỲ HÒA)

Địa chỉ: 238 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38.658.154 Fax: 028.38.655.333

2. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (SBBS)

Địa chỉ: Lầu 9, Savico Invest Office, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1. Tp.HCM

Điện thoại: 028.39.143.399 Số fax: 028.39.143.388

Lĩnh vực hoạt động chính: Hoạt động về lĩnh vực chứng khoán

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

3. Điều kiện tham gia: Tất cả các thành viên đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đầu tư tại CTCP Chứng khoán SaiGonBank Berjaya.

4. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán Funan

5. Cổ phần chào bán:

Phương thức chào bán cổ phần: Chào bán cạnh tranh công khai

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 4.000.000 cổ phần (tương đương 13,33% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần             -Số lượng cổ phần mua tối thiểu: 100 cổ phần

Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần  -Số lượng mua tối đa: 4.000.000 cổ phần

6. Thời gian nhận đăng ký tham dự đấu giá và đặt cọc: Từ ngày 05/01/2024 đến 16h00 ngày 16/01/2024 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán đấu giá, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, CTCP Chứng khoán Funan và các đại lý bán đấu giá)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

7. Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 15h00 ngày 22/01/2024 tại các Đại lý đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

– Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 24/01/2024

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian thanh toán mua cổ phần tại các đại lý chào bán cạnh tranh: Từ ngày 25/01/2024 đến ngày 31/01/2024.

10. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/01/2024 đến ngày 31/01/2024

11. Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc đấu giá tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành và website: https://www.hsx.vn, https://www.kyhoahotel.com.vn, https://sbbs.com.vnwww.funan.vn

Danh sách file đính kèm

20231206_20231206 – SBBS – Dieu le Cong ty SBBS.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Quy che DG.pdf

20231206_20231206 – SBBS – So co dong.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Bao cao tai chinh quy 3.2023.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Phuong an chuyen nhuong co phan tai SBBS.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Giay DKKD SBBS.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Bao cao tai chinh năm 2022

20231206_20231206 – SBBS – Giay xac nhan co phan CTy Ky Ho tai SBBS.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Mau Don dau gia.docx

20231206_20231206 – SBBS – NQ07 ve phe duyet phuong an thoai von tai SBBS.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Thong bao ban dau gia.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Bao cao tai chinh năm 2021.pdf

20231206_20231206 – SBBS – Ban cong bo thong tin.pdf

20231206_20231206 – SBBS – CV 4498 TU ve thoai von dau tu tai SBBS.pdf

20230307_20230307 – PGB – CV4555.UBCK ve xac nhan ty le SHNN.pdf

20230307_20230307 – PGB – BCTC kiem toan nam 2020.pdf

20230307_20230307 – PGB – Mau don dang ky.docx

20230307_20230307 – PGB – Tbao ban dau gia.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan