Tin tức khác

Tin tức khác

BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CP CỦA TỔNG CTY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-ĐTKDV ngày 10/03/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
  – Địa chỉ : 207D, Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  – Số điện thoại : (0275) 38 22 315 Số fax: (0275) 38 22 319
 2. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Thi công xây dựng, san lắp mặt bằng; Khai thác cát sông; Vận tải hàng hóa; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng, công nghiệp…
 3. Vốn điều lệ công ty (VĐL) : 40.490.060.000 đồng.
 4. Vốn của SCIC : 20.146.260.000 đồng (tương ứng 49,76% vốn điều lệ).
 5. Điều kiện tham dự bán đấu giá cả lô: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
 6. Tổ chức tư vấn : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT.
 7. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua bán đấu giá cả lô
  – Loại cổ phần bán đấu giá : Cổ phần phổ thông.
  – Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
  – Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá : 2.014.626 cổ phần (chiếm 49,76% vốn điều lệ).
  – Tổng số lô cổ phần đấu giá: : 01 lô
  – Số lương c ̣ ổ phần/lô cổ phần : 2.014.626 cổ phần
  – Giá khởi điểm 01 lô cổ phần : 138.117.000.000 đồng.
  – Bước giá : 1.000.000 đồng/ lô cổ phần
  – Số mức giá Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá.
  – Phương thức bán : Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần.
  – Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 2.014.626 cổ phần
  – Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 2.014.626 cổ phần
  – Tiền đặt cọc: : 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đấu giá bằng đồng Việt Nam.
  – Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.
 8. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 21/01/2022 đến 16h00 ngày 16/02/2022 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế bán Đấu giá cả lô, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán Phố Wall và các đại lý bán đấu giá)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Tầng 22, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

 1. Thời gian nộp Phiếu tham dự bán đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 25/04/2022 tại các Đại lý đấu giá.
 2. Tổ chức bán đấu giá
  – Thời gian : Bắt đầu lúc 9h00 ngày 27/04/2022.
  – Địa điểm : SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 28/04/2022 đến ngày 04/05/2022.
 4. Thời gian hoàn trả tiền cọc : Từ ngày 28/04/2022 đến ngày 06/05/2022.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.fpts.com.vn; www.vlxdbentre.com và các đại lý bán đấu giá.

Danh sách file đính kèm

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – BCTC kiem toan 2019.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – Giay CN dang ky DN thay doi lan thu 18.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – Giay chung nhan so huu co phan.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – QD 64_Phe duyet PA chuyen nhuong.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – BCTC quy 4-2021.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – BCTC Kiem toan 2020.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – BCTC quy 3-2021.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – Dieu le to chuc va hoat dong.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – Ban CBTT.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – QUY CHE DAU GIA.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE -CV 3807.VPCP.DMDN vv tiep tuc QD 1001.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE – Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE -MAU DON.docx

20220405_20220405 – VL XD BEN TRE -TBAO BAN DAU GIA.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan