Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán

VLC

Ngày đăng ký cuối cùng

20/07/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

25%

Giá phát hành

14.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Quyền mua cổ phần chào bán thêm không được phép chuyển nhượng

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 28/08/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VLC phát hành thêm Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 28/08/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan