Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O

Mã chứng khoán

CEO

Ngày đăng ký cuối cùng

20/07/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/98

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 28/07/2023 đến ngày 21/08/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 28/07/2023 đến ngày 31/08/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua CEO phát hành thêm Từ ngày 28/07/2023 đến ngày 31/08/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan