Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á

Mã chứng khoán

HDA

Ngày đăng ký cuối cùng

08/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 29/03/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 04/04/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HDA phát hành thêm Từ ngày 15/03/2022 đến ngày 04/04/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Trả lời

Bài viết liên quan