Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Mã chứng khoán

TNH

Ngày đăng ký cuối cùng

21/04/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

20.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 28/04/2023 đến ngày 22/05/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 28/04/2023 đến ngày 29/05/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TNH phát hành thêm Từ ngày 28/04/2023 đến ngày 29/05/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan