Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Mã chứng khoán

C4G

Ngày đăng ký cuối cùng

24/03/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 07/04/2023 đến ngày 25/04/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 07/04/2023 đến ngày 28/04/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua C4G phát hành thêm Từ ngày 07/04/2023 đến ngày 28/04/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan