Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo Đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT DO TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Địa chỉ: Tòa nhà LienVietPostBank, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh ngân hàng

Vốn điều lệ: 17.291.053.690.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 22.908 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 140.501.644 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: Theo quy định tại quy chế đấu giá

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 15/03/2023 đến 15h30 ngày 14/04/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/04/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 21/04/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/04/2023 đến ngày 27/04/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 27/04/2023

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia.doc
 2. VB 3145 cua Bo TTTT.pdf
 3. VB so 4476 cua VPCP.pdf
 4. Giay xac nhan so huu co phan LPB.pdf
 5. Ban CBTT.pdf
 6. Dieu le.pdf
 7. BCTC kiem toan 2021.pdf
 8. BCTC quy 4.2022.pdf
 9. Giay chuyng nhan DKDN – LPB.pdf
 10. QD so 15 cua HDTV VNPost.pdf
 11. Van ban so 316 cua Van phong Chinh Phu.pdf
 12. Van ban so 517 caa NHNNVN.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan