Tin tức khác

Tin tức khác

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG DO UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: UBND tỉnh Khánh Hòa

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang

Địa chỉ: Số 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh: Thu gom, vận chuyển rác thải; Quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Chăm sóc cây xanh …

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.179 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 641.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 04/04/2024 đến 15h30 ngày 16/04/2024

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/04/2024

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 09h00 ngày 23/04/2024

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/04/2024 đến ngày 29/04/2024

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 29/04/2024

File đính kèm:

  1. Quy che chao ban canh tranh co phan_CTCP Moi truong do thi Nha Trang.pdf
  2. Ban CBTT chao ban canh tranh.pdf
  3. Bao cao tai chinh tu lap 2023.pdf
  4. dieu le nue 2021..pdf
  5. 1479-ttg.signed.pdf
  6. giay cndkdn.pdf
  7. NUE_Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan.pdf
  8. quyet dinh 2876.pdf
  9. xac nhan cp NUE.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan