Tin tức khác

Tin tức khác

Đấu giá bán cổ phần của CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài do CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI DO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI SỞ HỮU

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ kiểm tra hàng không, cân hàng; Bốc xếp hành lý, hàng hóa đường bộ, đường không; Cho thuê kho bãi …

Vốn điều lệ: 261.669.400.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 87.130 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.000.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 27/07/2023 đến 15h30 ngày 18/08/2023

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/08/2023

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 25/08/2023

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/08/2023 đến ngày 31/08/2023

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 29/08/2023 đến ngày 31/08/2023

File đính kèm:

 1. Quy che dau gia CTCP Dich vu Hang hoa NB.doc
 2. Nghi quyet 108 DHDCD.pdf
 3. NQ 119 phe duyet muc gia khoi diem chao ban co phan NCT ra cong chung.pdf
 4. quyet dinh vv chap thuan gia han giay chung nhan dang ki chao ban co phieu ra cong chung cho cong ty cp dich vu Hk san bay Noi Bai.pdf
 5. Thong bao dau gia.pdf
 6. Ban cao bach.pdf
 7. Dieu le Cong ty co phan.pdf
 8. Giay chung nhan UBCKNN.pdf
 9. Giay chung nhan dang ky doanh nghiep thay doi lan 12.pdf
 10. BCTC Quy 2.2023.PDF
 11. _Baocaotaichinh Q1 2023.pdf
 12. Baocaotaichinh_2021_Kiemtoan-2-35.pdf
 13. _Baocaotaichinh_2022_Kiemtoan.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan