Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán

HVN

Ngày đăng ký cuối cùng

30/07/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/56,405920

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 05/08/2021 đến ngày 07/09/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 05/08/2021 đến ngày 14/09/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HVN phát hành thêm Từ ngày 05/08/2021 đến ngày 14/09/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan