Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Mã chứng khoán

PRE

Ngày đăng ký cuối cùng

16/12/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

182/79

Giá phát hành

20.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 09/01/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PRE phát hành thêm Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan