Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Mã chứng khoán

BAB

Ngày đăng ký cuối cùng

14/02/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

100/15

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 07/03/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua BAB phát hành thêm Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan