Tin tức khác

Tin tức khác

THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex

Mã chứng khoán

PJT

Ngày đăng ký cuối cùng

26/07/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

2/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 31/08/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 09/09/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PJT phát hành thêm Từ ngày 12/08/2021 đến ngày 09/09/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan