Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán

FIT

Ngày đăng ký cuối cùng

26/04/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100:19,39101

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 25/05/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 31/05/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua FIT phát hành thêm Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 31/05/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Leave a Reply

Bài viết liên quan