Tin từ VIX

Tin từ VIX

Thực hiện quyền mua Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai

Mã chứng khoán

GEG

Ngày đăng ký cuối cùng

24-08-2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/6

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 14/09/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 20/09/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua GEG phát hành thêm Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 20/09/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)

Trả lời

Bài viết liên quan