Tin tức khác

Tin tức khác

Thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam
Mã chứng khoán CRC
Ngày đăng ký cuối cùng 01/03/2024
Tỷ lệ phân bổ quyền 1/1
Tỷ lệ thực hiện 1/1
Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 08/03/2024 đến ngày 08/04/2024
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 08/03/2024 đến ngày 12/04/2024

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua cổ phiếu Từ ngày 08/03/2024 đến ngày 12/04/2024. Điện thoại hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)

Leave a Reply

Bài viết liên quan